یکي از شرکت هايی که به بيلگيتس وابسته مي باشد در غرب آريزونا زمينی را با مساحت بالا خريداری نموده است. بلومنت، نام شهری است که قرار است زير ساخت هاي بسيار پيشرفته ای داشته باشد و جامعه ای بر پايه تکنولوژی نوين و ارتباطات که حول شبکه های ديجيتالی بسيار پرسرعت، اتومبيل های بدون سرنشين، هاب های لاجيستيکی اتوماتيک می باشد را ايجاد کند.

اين پروژه عظيم در راستای افزايش تمايل بشر به جامعه هوشمند ايجاد شده است، شهر هوشمندی که امکاناتی بی نظير و فوق العاده برای ساکنانش فراهم می کند. براي مثال کنترل نمودن اتومبيل زمان پارک کردن توسط موبايل و يا روشن کردن رايانه قبل از وارد شدن به محل کار در اين شهر قابل اجرا می باشد. سرمايه گذاران پروژه بلومنت تا به امروز هشتاد ميليون دلار برای خريد زمين های اينشهر هوشمندهزينه کردند. در آينده قرار است شاهد هشتاد هزار واحد مسکونی و 3800 هکتار فضا برای واحد های دفتری و تجاری در اين شهر باشيم.

شهر هوشمند