در مقاله قبلی با سیستم های DSS آشنایی پیدا کردید. در ادامه به شرح سیستم های CDSS می پردازیم. CDSS سیستمی است که به بهینه سازی فرآیند های مراقبت بالینی می پردازد. تصمیماتی را که در حوزه بالینی گرفته می شود را می توان با استفاده از سیستم هایی که توانایی پزشک را افزایش می دهند بهبود بخشید.
تاریخچه سیستم های CDSS در واقع شاهد همکاری متقابل پزشکان و ریاضی دانان بوده است. با ظهور کامپیوتر در سال های 1950-1960 ميلادي نخستین سیستم های پشتیبان تصمیم گیری پزشکی (CDSS) با اهداف مختلفی وارد بازار شدند.

دلایل استفاده از سیستم های پشتیبان تصمیم گیری پزشکی (CDSS):

کاهش بروز خطا های انسانی
دست یافتن به جدید ترین دست آورد های اطلاعات پزشکی
افزایش کیفیت مراقبت و کاهش هزینه های مربوط به آن
موثر بودن پیشنهاد های ارائه شده سیستم

cdss 

انواع سیستم های CDSS:

  • تعامل مستقيم سيستم و پزشك (مانند INTERNIST)
  • سيستم مستقيما به منبع داده هاي بيمار متصل است.(مانند سيستمهاي مفسر ECG)
  • سيستمهاي همراه با مدارك كامپيوتري بيمار(CPR) و بكاربردن اين ركوردها بعنوان ورودي

 مطالعه ای در مورد اثربخشی CDSS که توسط آژانس تحقیقات و کیفیت بهداشت و درمان (AHRQ) انجام شده است، نتیجه گرفت که استفاده نادرست از CDSS می تواند مضرتر از استفاده از CDSS باشد. قبل از خرید یک CDSS مستقل، ارائه دهندگان باید هشدارهایی را که ممکن است هنگام کار در کنار سیستم های EHR خود ایجاد کنند، برنامه ریزی کرده و از بین ببرند.